You are here
Home >

Siljansnäs är en tätort i Siljansnäs socken i Leksands kommun och Dalarnas län. Den ligger på en större halvö väster om Österviken av Siljan och cirka 10 km väster om Leksand. Tätorten består av byarna Backbyn, Västra och Östra Björken, Näsbyggebyn och Hallen. Den ligger på Björkbergets sydsluttning (inte att förväxlas med Björkberget i Gällivare) på ett näs i Siljan.

Namnet syftar egentligen på det näs i Siljan där huvuddelen av Siljansnäs socken är belägen. Innan den avsöndrades som egen socken utgjorde den en egen fjärding med namnet Näsbygge fjärding efter Näsbyggebyn. När Siljansnäs blev egen socken uppfördes 1875 en ny kyrka mellan byarna Björken och Hallen. Det är bebyggelsen här som i modern tid kommit att förtätas och bilda det som idag är Siljansnäs tätort.

I Siljansnäs finns en låg- och mellanstadieskola, livsmedelsaffär, träindustrier, ett antal mindre serviceföretag, hotell och stugby med minigolf.

Under vinterhalvåret är Granbergets skidbacke öppen, vilken drivs av Leksands kommun.

Varje år på Midsommardagen anordnas i Siljansnäs den klassiska Kyrkbåtsrodden. Kyrkbåtar från hela Siljan tävlar i denna deltävling som har sin bansträckning från Byrviken till Siljansnäs camping.

Varje år på Siljansnäsdagen hålls en av deltävlingarna till världsmästerskapen i Game of logging, det vill säga motorsågstävlingar. Förutom motorsågstävlingen är Siljansnäsdagen en dag med familjeaktiviteter och marknadsstånd från bygdens lokala företag och organisationer.

Siljansnäs spelmanslag spelar folkmusik från Siljanstrakten.

Källa: Wikipedia

Top